Monitoring programok

A projekt megvalósítása érdekében a projektterületen megvalósított monitoring programok

 

Mindennapi Madaraink Monitoringja (MMM)

A program számos európai országban működik hasonló módszertan alapján. Célja, hogy a gyakori madarak állományaiban és az élőhelyek állapotában bekövetkező változásokat nyomon követhessük. Az így kapott adatokból következtethetünk arra, hogy a különböző – védett és nem védett – területeken milyen irányú változások zajlanak. A programban résztvevők az általuk választott térségben véletlenszerűen kisorsolt mintaterületen (2,5*2,5 km nagyságú UTM négyzetek), meghatározott megfigyelési pontokon végeznek számlálásokat. Az MMM programban gyűjtött adatok alkalmasak arra, hogy az egész ország területére vonatkoztatva reprezentatív információkkal rendelkezzünk gyakori madaraink állományainak változásairól.

 

Ritka és Telepesen fészkelő madarak Monitoringja

A program célja, hogy a ritka, veszélyeztetett és telepesen fészkelő madárállományok nagyságát becsüljük, illetve változásaikat nyomon kövessük. A felméréseket adott területegységen végezzük (2,5 x 2,5 km nagyságú UTM négyzetek), a felmérendő fajoktól függően más-más módszerek alkalmazásával. Mivel az érintett fajok jelentős része fokozottan védett, ezért a monitoring felmérést csak az adatközlők és az illetékes természetvédelmi hatóság szoros együttműködésével valósulhatnak meg.

 

Vonuló Vízimadár Monitoring (VVM)

A költőfajok mellett a hazánkon átvonuló, vagy itt telelő vízimadarak állományfelmérése is kiemelt természetvédelmi feladatunk, mivel ezek védelme vonulási útvonalaikon és telelőterületeiken is kiemelt fontosságú. A felmérők az általuk gyakran látogatott vizes élőhelyeken végeznek rendszeres számlálást. A megfigyelések elsősorban a tavaszi és őszi vonulási időszakban, illetve az a téli hónapokban történnek. A kiválasztott területeken legalább havi egy alkalommal, a hónap közepéhez legközelebb eső szombati napon (+/- 1 nap) kell számlálásokat végezni.