Introducere

Protecţia valorilor naturale transfrontaliere se poate realiza numai prin cooperare internaţională. MME, EKE şi SOR colaborează de mai mult de un deceniu; în acest moment este necesară începerea unui proiect care are ca scop culegerea comnuă a datelor. În acest proiect scopul nostru este fundamentarea protecţiei de lungă durată a ariilor protejate.

Pentru a realiza acest lucru este nevoie de urmărirea schimbărilor în aceste arii, pentru care păsările sunt indicatori sensibili. În cadrul proiectului vom efectua observaţii ornitologice complexe cu ajutorul voluntarilor.

Datele vor fi colectate în baze de date comune on-line unde se pot face analize complexe pentru a da un fundament eventualelor intervenţii. În cadrul proiectului putem oferi informaţii despre starea ariilor protejate pentru mai multe grupuri interesate: publicul larg, organe de decizie, intreprinzători, experţi din sfera civilă şi guvernamentală.