Programele de monitorizare

Monitorizarea păsărilor comune

 
Programul există în mai multe ţări europene, iar metodologia este asemănătoare peste tot. Scopul este urmărirea schimbărilor în starea populaţiilor speciilor comune. Aceste schimbări arată bine direcţia schimbărilor ariilor protejate şi neprotejate. Voluntarii programului efectuază recensământul păsărilor în anumite puncte de observaţii în pătrate alese aleatoriu, în regiuni indicate de ei. Datele
colectate ne furnizează informaţii reprezentative despre schimbările petrecute în populaţiile păsărilor comune.
 
Informaţii suplimentare:
 

 

Recensământul de iarnă al păsărilor de apă

Pe lângă recensămintele speciilor clocitoare, avem datoria să efectuăm şi recensământul efectivelor speciilor care doar iernează la noi, sau se odihnesc în timpul migraţiei, deoarece protejarea acestora dea lungul drumului de migraţie şi în ariile de iernare are o importanţă deosebită.
Recensământul, care se desfăşoară în mijlocul lunii ianuarie într-o perioadă de zece zile, aparţine unui program internaţional, în cadrul căruia în mai multe ţări se fac observaţii pe râuri, lacuri, bălţi şi alte suprafeţe acvatice. Pe baza rezultatelor putem afla care sunt ariile cele mai importante pentru păsările de apă care iernează, putem urmări schimbările efectivelor şi totodată aflăm factorii nefavorabili care le afectează.

Infromaţii suplimentare:

www.sor.ro/index_IWC.htm 

 

Barza albă

Barza albă, care cuibăreşte în diferite localităţi, este o pasăre bine cunoscută şi iubită. Modul în care au loc sosirile de primă-vară ne furnizează date preţioase despre condiţiile drumului cel lung strabătut de păsări, iar înregistrând numărului puilor putem urmări succesul de reproducere şi totodată putem estima mărimea populaţiei.

Informaţii suplimentare:

www.ciconia.ro